Month: June 2016

Կենսուրախ մարդկանցով շրջապատված…

Հիշարժան են ինձ համար այն երկու օրերը, որոնք  անցկացրի  կապուտաչյա Սևանում՝ հունիսի 24-ից  25-ը՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կողմից կազմակերպած վրանային ճամբարում : Առողջ և անկաշկանդ մթնոլորտ, բարի, կենսասեր,  հարկ եղած դեպքում՝ օգնության պատրաստ  մարդիկ, և ի վերջո  հրաշք բնություն, որով զմայլված՝ զգում էի ինձ «ծովերի թագուհի»:13511495_1179072372144188_2060953958_n

ՀՈՒՄԱՆԻՍՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Հումանիզմ» հասկացությունը ծագել է լատիներեն «humanus» բառից, որը նշանակում է մարդ, մարդկային: Հումանիզմը կարելի է բնորոշել որպես միասնական հարացույց, որը աշխարհում որպես բարձրագույն արժեք է դիտարկում մարդուն: Հումանիստական հարացույցի հիմնադրույթները կարելի է ներկայացնել՝ որպես մարդու և նրա արժանապատվության բարձրարժեքություն ու պաշտպանություն,մարդու ազատությունների և իրավունքների ճանաչում, անձի ընդունակությունների դրսևորում և զարգացում, դրանց կյանքի կոչման համար անհրաժեշտ բարենպաստ պայմանների ստեղծում: Հումանիստական մանկավարժությունը ներկայանում է որպես մանկավարժական մոտեցումների, ուղղությունների, տեսակետների, գիտական հայեցակարգերի օրգանական ամբողջություն, որը անցել է իր պատմական զարգացման ուղին: Հումանիստական մանկավարժությունը ելնում է այն դիրքերից, որ , սովորողը ուսումնադաստիարակչական կամ սեփական զարգացման գործընթացի լիիրավ, գիտակցական և ակտիվ ,ներգործող դերակատարն է: Հումանիստական մանկավարժության գաղափարներն ու սկզբունքները սկիզբ են առել դեռևս անտիկ աշխարհում: Անտիկ աշխարհում դաստիարակության բարձրագույն արժեք էր համարվում ներդաշնակ, զարգացած մարդու իդեալը: Այս առումով ուշագրավ են  Պյութագորասի, Հերակլիտի, Սոկրատեսի, Պլատոնի, Դեմոկրիտի, Արիստոտելի աշխատությունները:rl0_0105_1321934322347_l

Ուսումը կանոններն է սովորեցնում, փորձը՝ բացառությունները…

Սեբաստացիները՝ «որդեգրելով անելով սովորելու սկզբունքը»,  մեկ ընտանիք կազմած կրթվում են՝ ձևավորելով  հմտությունների, կարողությունների և գիտելիքների այն պաշարը, որը պետք է իրենց ՝ կյանքում ճիշտ դրսևորվելու և ըստ արժանվույն գնահատվելու համար: Անհերքելի է , որ այս հարցում իրենց մեծ ներդրումն ունեն այն մասնագետներն՝ ովքեր իրավամբ արժանի են իրենց կոչմանը: Անսահման աշխատասիրություն, ուժ ու կորով մաղթելով նրանց, ուզում եմ միտքս ավարտել Մ. Գորկու հետևյալ խոսքերով՝ «Չկա ավելի հզոր ուժ՝  քան գիտելիքը, գիտելիքով զինված մարդն անպարտելի է» :

Զինվե՛նք գիտելիքով, սովորե՛նք ողջ կյանքի ընթացքում…

school_supplies1-650x480

Ի՞նչ «տարրերից եմ բաղկացած»

Ողջույն…

Ես Երանուհին եմ: Ուզո՞ւմ ես ճանաչել ինձ, շատ լավ: Ես քեզ կպատմեմ, թե ի՞նչ «տարրերից եմ բաղկացած»: Ինձ շրջապատող աշխարհից վերցրել եմ այն ամենն, ինչն ինձ համար արժեքավոր է:    Կուռ ադամանդից վերցրել եմ կամքի ուժ, անմեղ աստղերից՝ իրենց ժպտանյութը, ծաղիկներից ու շաքարեղեգից՝ քաղցրություն, իր գեղեցկությամբ  հպարտացող սիրամարգից՝  փոքր-ինչ հպարտություն, բայց և քնքշաբույր մանուշակից՝ հեզություն ու նրբություն… Դե ինչ, որպեսզի կարողանաս ավելին իմանալ, հետևի՛ր հետագա գրառումներիս: 

13239392_1702509483349638_6573873958779951450_n