Day: October 6, 2016

Երկարացված օրվա աշխատանքային նախագիծ

03.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում

15.30-16.30    Հետաքրքրաշարժ լեզվաբանություն(կատարում ենք հոմանիշային աշխատանք)

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում, սենյակային բույսերի խնամք

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

04.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում, լրացուցիչ կրթության կազմակերպում

15.30-16.30    Բակային խաղեր

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

05.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում

15.30-16.30    Բակային խաղեր, ժողովրդական երգերի ունկնդրում

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

06.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում, հետաքրքրաշարժ մաթեմատիկա

15.30-16.30   ֆիլմի դիտում, քննարկում

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

07.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-16.30 « Աշնան գույները»  նախագիծ

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն:

10.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում

15.30-16.30    Հետաքրքրաշարժ լեզվաբանություն(կատարում ենք  հետազոտական աշխատանք)

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում, սենյակային բույսերի խնամք

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

11.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում

15.30-16.30    Հեքիաթի ընթերցում, քննարկում

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում, սենյակային բույսերի խնամք

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

 

 

12.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում

15.30-16.30    Օրիգամի( թուղթը ծալելու միջոցով տարբեր առարկաներ ստանալու արվեստն է)

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում, սենյակային բույսերի խնամք

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

13.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում

15.30-16.30    Ստեղծական աշխատանք. հորինում ենք առակներ

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում, սենյակային բույսերի խնամք

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

14.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-16.30     « Ես բնության մասնիկն եմ» նախագծի մեկնարկ

 

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն: