Day: October 16, 2016

Երկարացված օրվա աշխատանքային նախագիծ

17.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում, լրացուցիչ կրթության կազմակերպում

15.30-16.30    Բակային խաղեր

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

18.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում, լրացուցիչ կրթության կազմակերպում

15.30-16.30    Հեքիաթի ընթերցում, քննարկում(Աթաբեկ Խնկոյան)

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում, սենյակային բույսերի խնամք

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

19.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում, լրացուցիչ կրթության կազմակերպում

15.30-16.30    Բակային խաղեր

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

20.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30     Դասապատրաստում, լրացուցիչ կրթության կազմակերպում

15.30-16.30     Օրիգամի( թուղթը ծալելու միջոցով տարբեր առարկաներ ստանալու արվեստն է)

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն

21.10.2016

13.30-13.50    Հանգստի ժամ

14.00-14.30     Ճաշ

14.30-15.30      Լրացուցիչ կրթության կազմակերպում

15.30-16.30     Այց բրուտանոց, ռադիոնյութի պատրաստում

16.30-16.40      Դասասենյակի մաքրում

16.40-17.00       Ճանապարհ դեպի տուն: