Day: January 10, 2017

Քերականական խաղը որպես բառապաշարի հարստացման միջոց. օր 2-րդ

Ձմեռային ուսումնական ճամբարը լայն  հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի յուրաքանչյուր սովորող համալրի իր գիտելիքները, զարգացնի հմտություններ, կարողություններ, որոնք, անշուշտ, նրան անհրաժեշտ են ցանկացած միջավայրում ինքնադրսևորվելու համար:Այսօր երկարացված օրվա խմբով անցկացրինք քերականական խաղ՝ հոմանիշային աշխատանք, նպատակ ունենալով հարստացնել սովորողների բառապաշարը, հոմանիշների յուրացումը դարձնել առավել դյուրին՝ նպաստելով  գրավոր և բանավոր խոսքի ճկունությանը: