Մայրենի լեզվի օրեր

download

Նախագծի տևողությունը՝ փետրվարի 20 — մարտի 10:

Մայրենիի ստուգատես. Աճառյանական օրեր. գրաբարի օլիմպիադա.ծրագիրն ամբողջությամբ՝ mskh.am—ում:

 

 Թեմաները

 • Հայերենի ծագումը, հնդեվրոպական լեզու, դրա տրոհումից առաջացած լեզուներ (տարժամանակյա և համաժամանակյա ուսումնասիրություն)
 • Հայոց լեզվի այսօրվա վիճակը
 • Հայերենն իր երկու ճյուղերով՝արևելահայերեն և արևմտահայերեն
 • Ազգային փոքրամասնությունները Հայաստանում
 • Լեզվի պետական տեսչության դերը
 • Հեռուստատեսության ուժը. Սպասումներ և իրականություն
 • Հայերենը՝ մտածողության ձև, ձոն մայրենի լեզվին, ասույթներ, ասացվածքներ լեզվի մասին
 • Լեզու և հայրենասիրություն, լեզու և ազգային ինքնաճանաչություն
 • Ազգային լեզու և համացանցային լեզու
 • Գրաբարաբանությունները ժամանակակից հայերենում
 • Օտարաբանությունները հայերենում. մաքրամոլությո՞ւն, թե՞…
 • Փոխառյալ բառերը հայերենում
 • Հայոց տեղանունների (բնականուններ, ջրանուններ, մանրատեղանուններ և այլն) վերլուծությունը
 • Դարձվածքների, շրջասությունների ու թևավոր խոսքերի առաջացման աղբյուրները
 • Բառապաշար և ոճ
 • Հայերենի բարբառները. պատումներ բարբառներով
 • Լեզվական սխալներ, խախտումներ
 • Աճառյանի աշխատությունները
 • Այլ թեմաներ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s