День: 11.03.2017

 Առաջադրանքների փաթեթImage_4845

1.Հավաքի՛ր տեղեկություններ Ե․ Չարենցի «Տաղարան» շարքի մասին։

2.Անգիր սովորի՛ր Ե․ Չարենցի  «Էլի գարուն կգա, կբացվի վարդը»,  «Տաղ  անձնական» ,   բանաստեղծությունները։

3.Գտի՛ր Ե․ Չարենցի մասին գնահատության խոսքեր և վերլուծի՛ր։

4.Ժխտական ապ, դժ, տ ածանցներով կազմի՛ր տրված բառերի հոմանիշները․

անգույն, անբախտ, անգետ, անշնորհք, անձև։

5. Խմբով կամ անհատապես պատրաստի՛ր աուդիոընթերցում կամ տեսահոլովակների շարք։

6. Ստեղծագործական աշխատանք հետևյալ խորագրերով․

«Դռները բացե՛ք, գարուն է եկել»

«Բարև, գարուն, մենք քեզ սպասում էինք»

«Գարնան հետքերով»։