День: 27.04.2017

«Ծաղկող աղյուսներ»․ նախագիծ

20161118_150838Նախագծի իրականացման օրը՝ ապրիլի 29

Նախագծի հեղինակ՝ Հասմիկ Ուզունյան

Նախագծին օժանդակողներ՝ Երանուհի Խլղաթյան, Տաթև Ալեքսանյան

Նպատակը՝

  • Աղյուսները օգտագործել որպես ծաղկամաններ
  • Միջին դպրոցի բակում ստեղծել կանաչ միջավայր
  • Սովորողների՝ տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում
  • Սովորողների ստեղծած «կանաչող անկյուններից» բույսերի մի մասը  տեղափողել բակ
  • Ստեղծել էկոլոգիապես մաքուր և կանաչ միջավայր

Продолжить чтение ««Ծաղկող աղյուսներ»․ նախագիծ»