Month: September 2017

Թեղենիս լեռ․ Թեղենյաց վանական համալիր

20170921_120107Ընթացքը՝ ֆոտոշարով

Continue reading “Թեղենիս լեռ․ Թեղենյաց վանական համալիր”

Հայրենագիտական ճամփորդություն․ Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթը՝ Թեղենիս․․․

Թեղենյաց_համալիրՃամփորդության պատասխանատուներ՝ Երանուհի Խլղաթյան, Սեդա Այվազյան

Continue reading “Հայրենագիտական ճամփորդություն․ Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթը՝ Թեղենիս․․․”