Month: September 2017

Հայրենագիտական ճամփորդություն․ Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթը՝ Թեղենիս․․․

Թեղենյաց_համալիրՃամփորդության պատասխանատուներ՝ Երանուհի Խլղաթյան, Սեդա Այվազյան

Continue reading “Հայրենագիտական ճամփորդություն․ Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթը՝ Թեղենիս․․․”