Day: September 4, 2017

Թարգմանչական նախագիծ

29.jpgԹարգմանությունը սովորողի բառապաշարի հարստացման, բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացման, կապակցված միտք արտահայտելու կարողությունների ամրապնդման նախընտրելի եղանակ է, որը, կարելի է ասել, մայրենիի դասաժամի բաղկացուցիչն է։ Continue reading “Թարգմանչական նախագիծ”