Day: November 17, 2017

Ես սեբաստացի եմ․․․

20170921_120739Արևելյան դպրոց-պարտեզի 4-1 դասարանի սովորողները հարցազրույցի միջոցով իրենց ծնողներից պարզել են, թե ինչպե՞ս է եղել, որ ընտրել են   «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը, որտեղ  իրենք այժմ սովորում են։ Continue reading “Ես սեբաստացի եմ․․․”