Day: January 20, 2018

ԴԵՐԱՆՈՒՆ

Լեզվում կան բառեր, որոնք ցույց են տալիս անձ, առարկա, հատկանիշ և
այլն, սակայն առանց դրանց կոնկրետ անվանումների, օրինակ՝ Արմենը եկավ – Նա
եկավ. հինգ գիրք – այսքան գիրք։ Առանց կոնկրետ անվանումների՝ անձ, առարկա և
տարբեր հատկանիշներ ցույց տվող բառերը միավորվում են մեկ խոսքի մասի մեջ,
որը կոչվում է դերանուն։ Դերանունն ունի ութ տեսակ՝ անձնական, ցուցական,
փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական։ Continue reading “ԴԵՐԱՆՈՒՆ”