Գրաբարյան օրեր

k2.items.cache.ccb4e23c8aa216f1e96d31ab209c036b_Lnsp_190
Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-րդ , 6-րդ և 8-րդ դասարանների սովորողներ
Տևողությունը՝ Փետրվարի 19 – մարտի 9
Նախագծի նպատակը՝
Մասնակցություն կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով նախատեսված  «Գրաբարյան օրեր․ Թարգմանչաց տոն»  նախագծին։
Գրաբարյան հետաքրքիր տեքստերի,  ասույթների, առած-ասացվածքների միջոցով ծանոթացում գրաբարին։
Գրաբարյան տեքստերի՝ աշխարհաբար փոխադրելու հմտությունների ամրապնդում։

 

Խնդիրները՝

  1. Սովորողների վերլուծական-ստեղծագործական մտածողության զարգացում,
  2. տեսքտային աշխատանք կատարելու հմտությունների ձեռքբերում,
  3. հետազոտական աշխատանք կատարելու, համադրելու-հակադրելու, սեփական կարծիքն արտահայտելու և հիմնավորելու կարողությունների զարգացում։

Նախագծի ընթացքում 4-րդ և 6-րդ դասարանների սովորողների հետ  նախատեսում ենք գրաբարից աշխարհաբարի փոխադրել, ընթերցել, ձայնագրել առած-ասացվածքներ, իսկ 8-րդ դասարանի սովորողների հետ գրաբարից աշխարհաբարի փոխադրել  Հին Կտակարանի «Երգ Երգոց»-ից հատվածներ։

Արդյունքում՝

Գրաբարյան ընթերցում-վերլուծություններ,

գրաբարից աշխարհաբար փոխադրված տեքստերի մեդիափաթեթներ,

տեսագրություններ, ձայնագրություններ,

ռադիոնյութեր, ռադիոթատրոն։

Ստեղծված ուսումնական նյութերը հրապարակում ենք դպրոցի ենթակայքում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s