День: 05.04.2018

Ճամփորդություն դեպի Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոն

imagesՃամփորդության օրը, ժամը՝ 07.04.2018, ժամը՝ 09.30- 15.00

Ճամփորդության պատասխանատուներ՝ Երանուհի Խլղաթյան, Տաթև Ալեքսանյան

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոց, 6- րդ և 7-րդ դասարանների սովորողներ

Продолжить чтение «Ճամփորդություն դեպի Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոն»