Рубрика: Մեր ամսագրերը

Ամսագրային գործունեություն, ընթերցողական, ստեղծագործական, թարգմանչական նախագծեր

Ընթերցում եմ, իսկ դո՞ւ․․․

Ստեղծագործում ենք

Թարգմանում ենք

«Ավետիս»  ռադիոբլոգ

«Խճանկար»

«Մտազբաղ»

«Մտաշխարհ»

«Մտագրոհ»

«Ռադիոպոեզիա»  էլ․ ամսագիր

«Թարգմանե՞նք միասին»